Център за Професионално Обучение, Знание и Прогрес

Сайта е в процес на изграждане

  • Графичен дизайн и полиграфия

 • Компютърна техника и системи

 • Машинни и техника в промишлеността

 • Електротехника и енергийни съоръжения

 • Автотранспортна техника

 • Строителна и подемно-транспортна техника

 • Дървообработване

 • Строителство

 • Производство и преработка в хранително-вкусовата промишленост

 • Лабораторен контрол в хранително-вкусовата промишленост

 • Растениевъдство

 • Животновъдство

 • Социални услуги

 • Охрана и сигурност

 • Музикални и сценични умения